Betalt faktura innen forfall = deltakelse på trening / kamp.

Har du betalingsutfordringer, ev ønsker å dele opp faktura MÅ du ta kontakt på fotball@hsil.no
Det er mulighet å søke klubben om dette. Men må da gjøres innen 30 dager etter mottatt faktura. 

Som utøver i HSIL betaler man medlemskap til kubb + treningavgift til sin gren.
Dvs at det kommer to regninger fra HSIL.

Sportslig hilsen
Høybråten og Stovner Fotball