Alle medlemmer har møterett på ekstraordinært årsmøte. Medlemmer som fyller minimum 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Det vil være mulighet for å delta digitalt via TEAMS og fysisk på Idrettens Hus Nordbyen.

Klikk her for å komme til digitalt møte

SAKSLISTE:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Velge dirigent, to referenter og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenne innkallingen og sakslisten
 4. Behandle årsberetning 2021 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene.
 5. Behandle regnskap 2021 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene. Herunder styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
 6. Vedta budsjett 2022 for Høybråten og Stovner IL, inkludert alle gruppene (punkt 8 på ordinært årsmøte)
 7. Foreta valg av:
  1. Leder av kontrollkomité
  2. Valgkomité
   1. Leder av valgkomité

Med vennlig hilsen

Styret i Høybråten og Stovner IL