Torsdag 17. mars kl. 18.00 avholdes årsmøtet i turngruppa.
Møtet starter med et lite foreldremøte før vi går igjennom årsberetningen. Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene 16.03.22.

Sted: Idrettens Hus Nordbyen
Dato: 17. mars
Tid: 18.00