Å ha barn i et idrettslag er gøy og sosialt – både for barna og oss voksne. Derfor er det viktig at vi som foresatte engasjerer oss og bidrar til en positiv utvikling av både klubben som helhet og hvert enkelt lag. Tirsdag 22. mars er det klart for håndballgruppas årsmøte. Vi oppfordrer alle foreldre og voksne spillere til å møte opp på dette 

Agenda for håndballens gruppemøte:

 1. Godkjenning av innkalling 
 2. Valg av møteleder og referent 
 3. Årsmelding for 2021
  • styrets årsmelding 
  • lagenes årsmelding 
 4. Regnskap for 2021
 5. Budsjett for 2022
 6. Innkomne forslag 
 7. Valg av representanter til styret i HSIL Håndball 


Eventuelle forslag må være i styrets hende senest 16.03.2022. Disse sendes per mail til handball@hsil.no

Sittende styre:  

Sittende styre Forslag
Leder Øystein Syverstuen På valg Sigrun  Benbow 
Nestleder Sigrun  Benbow    Christoffer Snarvold Ribbing 
Sportslig leder Mona Gjellesvik   Mona Gjellesvik
Materialforvalter  Vibeke Ask Børsum      
Styremedlem Cecilie Torbal   Cecilie Torbal
Styremedlem Christoffer Snarvold Ribbing     
Dommerkontakt Stig Hernes På valg Mona Aamodt
Økonomiansvarlig   På valg Vibeke Ask Børsum  

Vel møtt!  

Hilsen Styret i HSIL håndball