I løpet av forrige uke skal alle våre medlemmer ha fått faktura for årskontingent 2022. Årskontingentet går til å drive klubben, og gjelder for hele det inneværende kalenderåret. Det koster 260 kr for barn (tom. 18 år) og pensjonister (fom. 67 år) og 360 kr for voksne (fom. 18 år). Fakturaen får du på epost og i Min idrett. Denne kan du betale i nettbanken. Vi benytter oss av Buypass Payment. Sliter du med å få betalt, ta kontakt med oss, vi finner alltid en løsning sammen!

Medlemsavgiften går til Høybråten og Stovner IL hovedlaget og til drift av klubben. Det dekker blant annet kostnader ved styre og representasjon, drift av administrasjon og kontor, regnskap og revisjon, markedsføring, forsikringer, personalkostnader. Treningsavgiften, som sendes ut i forkant av sesongen til din idrett, går til å dekke kostnader i din egen idrett.

Sliter du med å betale fakturaen?
Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, eller søke om fritak. Les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i HSIL, dette er veldig viktig for oss, og vi finner alltid en løsning.

Prisene for medlemsavgiften for 2022 ble vedtatt av årsmøtet i 2021. Det er svært viktig for Høybråten og Stovner IL å holde prisene lave, slik at alle kan være med. Det er derfor ikke gjort noen prisjustering fra 2021 til 2022.  

Priser: 

  • For barn (tom. 18 år): 260 kr.
  • For voksne (fom. 18 år): 360 kr. 
  • Pensjonister (fom. 67 år): 260 kr.
  • Familiemedlemskap (par m/barn under 18 år): 625 kr.

Du får fakturaene som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på Min idrett. Du kan velge om du vil betale fakturaen på vanlig måte i din nettbank eller om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort. Fakturaen har 15 dagers betalingsfrist, vi legger aldri på purregebyrer og sender ikke fakturaer til inkasso.

Unntak: 

  • Noen av dere vil få en faktura på kr. 0,-. Dette betyr at dere er medlemmer, men enten har fritak fra medlemsavgiften (æresmedlemmer) eller får dekket den av klubben (ansatte som ikke er aktive i en idrett og frivillige som ikke er aktive i en idrett og ikke er valgt på årsmøtet).

Det er veldig viktig at du betaler medlemsavgiften og at du betaler til fristen. Vi bruker svært mye tid og krefter på å få inn medlemsavgiften fra våre medlemmer. Det går hardt ut over driften av klubben og vår økonomi. 

HSIL er en frivillig organisasjon, det betyr at klubben drives av medlemmene på dugnad. Det får vi til ved at alle medlemmene putter litt innsats (dugnad) og litt penger (medlemskontingent- og treningsavgift) inn i klubben. Det alle medlemmene tilsammen bidrar med blir Høybråten og Stovner IL. Du er derfor ikke kunde i HSIL, du er medlem. Du bidrar med det du kan bidra med, også får du igjen det fellesskapet sammen klarer å få til.

Er du ikke lenger medlem av Høybråten og Stovner IL, men får faktura likevel betyr at det at du ikke er ordentlig utmeldt av klubben. Du melder deg ut i Min idrett eller ved å sende en epost til hsil@hsil.no

Du kan lese mer om medlemskap i Høybråten og Stovner IL her. Her finner du mer info om:

  • Hva du kan nyte og hva du må yte
  • Innmelding/ utmelding
  • Priser og betaling
  • Hva du kan gjøre hvis økonomien er vanskelig

Har du spørsmål eller mener det er noe feil med fakturaen du har fått? Ta kontakt med oss så vi får ryddet opp i det med en gang.