Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Høybråten og Stovner ILs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet.

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som fyller minimum 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Fysisk eller digitalt møte?

Hovedstyret har besluttet at årsmøtet skal avholdes fysisk på Idrettens Hus Nordbyen, men med mulighet for å delta digitalt via Teams. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 29.03.2022 kl. 12:00. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd og hvor mange som deltar fysisk kontra digitalt for å sikre at alle mottar relevant informasjon om gjennomføringen på forhånd.

Påmelding til digitalt årsmøte 2022

Påmelding til fysisk årsmøte 2022

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til dagligleder@hsil.no senest 15. mars (2 uker før møtet). Det ønskes at vedlagt mal benyttes.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter ligger nå ute (1 uke før årsmøtet, 22.03.2022). Se vedleggene nedenfor.