Det årlige møtet i gruppene skal blant annet behandle gruppens årsberetning og regnskap for foregående år, samt utarbeide forslag til budsjett og årsplan for inneværende år. Innkomne forslag fra medlemmer skal behandles og det skal gjennomføres valg. 

Agenda for fotballens gruppemøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Årsmelding for 2021
  • Styrets årsmelding
  • Lagenes årsmelding
 • Regnskap for 2021
 • Budsjett for 2022
 • Innkomne forslag
 • Valg
 • Utmerkelser

Eventuelle forslag må være i styrets hende senest 01.03.2022. Disse sendes per mail til fotball@hsil.no

Velkommen til gruppeårsmøte!

Hilsen styret i HSIL fotball