For idretten er det nå ingen restriksjoner, annet enn å følge de generelle rådene for hele befolkningen vedr. avstand, munnbind, testing og isolasjon.

Mer detaljert informasjon om de nye endringene finner dere på Regjeringens nettsider, her.

Vi minner likevel om at man fremdeles må følge de generelle rådene for hele befolkningen vedr. avstand, munnbind, testing og isolasjon.

Avstand og sosial kontakt

 • Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  Dette vil gjelde for foreldre og andre som følger/ser på barna/ungdommen trene/konkurrere innendørs.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
  Dette vil gjelde for foreldre og andre som følger/ser på barna/ungdommen trene/konkurrere innendørs.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Arrangementer og sammenkomster

 • Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster
 • Offentlige arrangementer
 • Ingen antallsbegrensninger.
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.