Ønsker ders lag å gå bak parolen «Idrettsglede for alle»?
Oslo Idrettskrets ønsker at klubbene stiller i eget idrettstøy og utstyr så parolen blir synlig og fargerik.

Oslo Idrettskrets sørger for å søke plass i paraden og trenger et anslag på hvor mange vi blir.

Deltakende lag må derfor fylle ut et kort skjema innen 26.mai. 

Påmeldingsskjema

Skulle noen melde seg på etter fristen er dere fortsatt hjertelige velkommen til å gå med oss. Vi har satt en frist for å få et anslag på hvor mange vi blir når vi søker plass i paraden.

Vi oppfordrer alle lag i Høybråten og Stovner til å delta på feiringen av skeiv kjærlighet og mangfold! I tillegg til å melde dere på via påmeldingsskjema ønsker vi informasjon om hvor mange av våre egne lag som skal delta. Send derfor i tillegg en mail med forventet antall deltakere til admin@hsil.no slik at vi kan sørge for å dokumentere deres deltakelse i paraden!