Det ble vasket og ryddet inne og ute, griller ble tømt og reingjort, leke- og trimapparater sjekket. Alt skulle klargjøres for sommersesongen.

 En av dem med lengst fartstid i Seniorgutta, Jan Roy Hansen.  Fast vaffelsteker og førstemann på dugnaden. Godt jobba!  Alt skal skinne

En av dem med lengst fartstid i Seniorgutta, Jan Roy Hansen.  Fast vaffelsteker og førstemann på dugnaden. Godt jobba!

 

Ønsker du å bidra sammen med gjeng hyggelige seniorer? Alle HSIL-medlemmer over 35 år kan være med i Seniorgutta. Kontakt Ronny Steen-Olsen på ronny@seniorgutta.no

Det blir ny dugnad onsdag 7.juni. Da skal det ryddes trær o.l. ved gapahukene Gubbero og Kjerringfred og det skal legges mer torv på takene. Påmelding til Jan Gaarder jagaard@online.no

 

KJ