Ved ønske om å gjennomføre trening innendørs i hall kan gruppetreningssalen på IHN leies. Les mer om det her.