Liabakken har nå eksistert i 30 år! Til og med 2019 har bakken vært bemannet og drevet av både ildsjeler og foreldre i alpintgruppa vår. Etter noen magre år, med færre utøvere, måtte alpingruppa trekke seg fra driftsansvaret og HSIL har ansatt lokale ungdommer til å kjøre heis og bemanne BUA. Midler til dette har kommet via diverse bidrag og ikke minst fra bydelen.

Heldigvis for alle ivrige brukere av bakken har fire av ildsjelene holdt koken til tross for alpingruppas tilbaketrekking. Men nå har dessverre de to med lengst fartstid ytret ønske om å tre ut av styr og stell etter å ha brukt mye av sin fritid i Liabakken over henholdsvis 25 og 14 år. Etter neste sesong kommer daglig leder/styreleder Ole Edvard Weisæth og driftsleder Stephen Tollefsen til å gi seg.

Dugnadsgjengen i bakken trenger flere nye medlemmer for at bakken skal kunne leve videre. Skoene til Ole Edvard og Stephen kan være vanskelig, men ikke umulig å fylle, men det forutsetter at vi finner flere personer å støtte oss på.

Det er en del oppgaver som skal løses, heldigvis kan de fleste løses med enkel opplæring og sunn fornuft. Mannskapene sørger for ansvarlig vedlikehold av heisen, heiskroker, anlegg for kunstsnø, ansettelse og opplæring av ungdom til å drifte/kjøre heisen, bemanne utlånsentralen med utlån av skiutstyr, kontakt med bydelen med mer.

Den mest intensive jobben er snølegging som stort sett foregår over fire dager i den første skikkelige kuldeperioden i desembermåned. Da rigges det til med snøkanoner, aggregater og slanger på kryss og tvers. Etter at bakken åpner skal den preppes jevnlig. Vi investerte denne vinteren i en nyere preppemaskin, her trenger vi også maskinkjørere. Gjennom sesongen dukker det alltid opp uforutsette ting som må løses, men det aller meste lar seg fikse. Om sommeren er det ikke mye som skjer, bortsett fra å følge opp med litt planlagt vedlikehold av maskinpark, heisanlegg etc. På høsten er det litt klipping av buskas og småtrær som gror opp.

Vi drømmer også om å få med frivillige slik at vi igjen kan få i gang kiosken i varmestua.

Liabakken trenger ikke bare teknikk-interesserte, men også hjelpere som kan administrere økonomi, utlånssentralen BUA Stovner, ha kontakt med bydelen etc. Vi får også god støtte fra ledere i HSIL sentralt. Vi har et sterkt ønske om å fortsatt klare å tilby et gratis skianlegg, men det forutsetter at vi alle bidrar litt.

HSIL håper det er noen i nærområdet som ser verdien av å ha bakken i drift og vil være med å videreføre anlegget i årene som kommer til glede for bydelens barn og unge.

Ta gjerne kontakt med:

Kontaktperson for dugnadsgjengen i Liabakken Skisenter Øyvind Træthaug

Tlf 92 65 77 65

E-post: oeyvind@traethaug.net