Onsdag 22. mars er det klart for håndballgruppas årsmøte. Vi oppfordrer alle spillere over 15 år og foresatte til å møte opp. Om et lagsmiljø eller enkelte har forslag til hvordan HSIL Håndball skal jobbe i året som kommer, kan dette tas opp på årsmøtet. Vi ber om at forslag sendes styret senest en uke før gruppeårsmøtet til leder.handball@hsil.no.

For å drive håndballgruppa trenger vi engasjerte foresatte og spillere. I tillegg til å drifte de enkelte lag, trenger vi folk inn i styret som kan jobbe med de store linjene. Styret ønsker også i året som kommer å opprette utvalg som kan jobbe med enkeltarrangement eller områder som f eks sportslig utvikling, rekrutering og dømming. Kanskje kunne du tenke deg å bidra? Håndballen trenger deg!

I innkallingen kommer det frem hvilke styremedlemmer som ikke ønsker gjenvalg. Vi trenger helst tre nye medlemmer til styret. Rollefordeling gjøres i styret i etterkant av årsmøte. Den eneste rollen som krever håndballkunnskap er sportslig leder. Ellers er ønske om å bygge en store håndballgruppe hvor jenter og gutter kan utvikle seg og ha det gøy i verdens beste idrett den eneste kvalifikasjonen du trenger. 

Årsmeldinger, regnskap og forslag til budsjett, samt andre årsmøtedokumenter,  legges ut på nettsiden til HSIL i nærmeste fremtid.