Det blir lekbasert oppvarming, stafetter og trening på basisferdigheter i alle turnapparater; som skranke, bom, trampoline, airtrack...

09:00-11:30 aktiviteter

11:30-12:30 lunsj med medbrakt mat og drikke

12:30-15:00 nye aktiviteter

pris kr. 1500,- for kun aktivitet

pris kr. 1700,- for levering kl.08:00-16:00

påmelding til turn.hsil@hsil.no før 1. juni