Dato: 28. mars
Klokkeslett: 19:00
Sted: Karihaugveien 89
 
Vi oppfordrer medlemmer som ønsker å være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Høybråten og Stovner ILs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet.
 
Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som fyller minimum 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til dagligleder@hsil.no senest 14. mars (2 uker før møtet). Det ønskes at vedlagt mal benyttes.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter er publisert i dette innlegget.

Det er bare å møte opp, ingen påmelding. Det vil serveres kaffe og noe å bite i!