Det årlige møtet i gruppene skal blant annet behandle gruppens årsberetning og regnskap for foregående år, samt utarbeide forslag til budsjett og årsplan for inneværende år. Innkomne forslag fra medlemmer skal behandles og det skal gjennomføres valg. 

Agenda for fotballens gruppemøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Årsmelding for 2022
  • Styrets årsmelding
  • Lagenes årsmelding
 • Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 (dette blir behandlet på årsmøte til Hovedlaget 28.03.23)
  • Treningsavgift for 2023
 • Innkomne forslag
 • Valg
 • Utmerkelser

 

Eventuelle forslag må være styret i hende senest 03.03.2023. Disse sendes per mail til fotball@hsil.no

Velkommen til gruppeårsmøte!

Hilsen styret i HSIL fotball


Fullstendig saksliste se vedlegg "fotballstyrets årsmelding"