Høybråten og Stovner IL har vært et fyrtårn på damesida i Groruddalsfotballen, men har kommet frem til at å satse på toppfotballen ikke er synonymt med drift av breddefotballen, og gikk da i samtaler med Grorud om mulighetene for en felles seniorsatsning. 

Vi spiller som sammensatt lag i 2023, så er tanken at Grorud skal overta plassrettighetene i 2024. Uavhengig av hvem som er ansvarlig klubb, vil HSIL og Grorud være forpliktet til å samarbeide også på damesida i mange år fremover. 

Høybråten og Stovner og Grorud har i mange år samarbeidet godt til det beste for Groruddalsfotballen, nå tar man steget videre. 

Seriestart for 3. divisjon er søndag 26. mars.

Ler mer her: