Thore har gjennom flere tiår gått i bresjen for viktigheten av fysisk aktivitet og god helse i nærmiljøet! Med hele 78 år i klubben som aktiv idrettsmann og trener har han vært en inspirasjonskilde og et motivasjonselement til alle lag av befolkningen.

Palving startet sin idrettskarriere allerede i 1945, som gutteturner i en alder av 12. Etter 60 år med turn, mosjon og breddeidrett fikk han fortjent tildelt det høythengende æresmedlemskapet i Høybråten og Stovner. Hans fantastiske iger og evne til initiativ har ikke bare fått oppmerksomhet internt. Palving fikk også tildelt Høybråten-prisen i 2005, en pris som deles ut av Høybråten Lions. 

Palvings karriere startet med turn, men det er som mosjonist han er best kjent. I 1979 startet han opp H-joggen, en jogge-gruppe som fremdeled er å se i Høybråten gater! 

"Dere må ikke glemme at han fortsatt er trener!" skøyt en av hans treningskompiser inn under overrekkelsen.

På seniortrimmen på Idrettens Hus Nordbyen i dag var det ingenting som tydet på at Palving har tenkt til å slutte med trimmen - og det var en glede å få overrekke han en velfortjent oppmerksomhet i anledning hans 90-årsdag, i går 15.januar!