Den 29.11.2022  fattet byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet følgende vedtak vedrørende fordeling av tilskudd til realisering av private idrettsanlegg. Bymiljøetaten iverksetter og følger opp tiskuddsmottakere. 

Høybråten og Stovner IL tildeles i 2022 et tilsagn om tilskudd på kr. 6.000.000. til bygging av nytt klubbhus