Medlemskap/påmelding

Registrer deg som medlem *
Registrer deg her når du/barnet ditt har fått bekreftelse av lagleder eller trener på laget at det er plass på laget. 

Her er hva det koster å trene hos oss.
5er (6-10 år): 2 500
7er (11-12 år): 3 000 
9er (13 år): 3 500
11er (14 år+): 3 500 
B/C-lag/Old boys: 2 000 
Old boys/girls (kun trening): 700 
Makspris/familiemedlemsskap: 7 000

Faktura sendes ut en gang i året. Har dere nedsatt økonomi er mulig å sende søknad om reduksjon av treningsavgift, e-post om dette må vi få snarest etter at faktura er sendt ut. Søknad motatt etter august godtas ikke.

*I tillegg kommer årskontingent til Høybråten og Stovner IL.