Alle medlemmer har møterett på ekstraordinært årsmøte. Medlemmer som fyller minimum 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Klikk her for å komme til påmelding

Årsmøtet vil behandle saker vedrørende bygging av nytt klubbhus og endringer i organisasjonskartet.

Innkalling, saksdokumenter og innstilling finnes nederst i innlegget.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Høybråten og Stovner IL