Vi selger murstein til inntekt for det nye klubbhuset vårt! For hver murstein vi selger tar vi et steg nærmere drømmen om vårt nye samlingssted. Mursteinene er designet og tegnet inn på klubbhuset ved hjelp av arkitekten. Alle som kjøper murstein vil prege det flotte bygget i mange år fremover! 

En murstein koster 1000kr. Man kan enten ha et navn (eks. Jon Schmidt) eller familienavnet (eks. Familien Schmidt) på mursteinen. Kjøp skjer via vipps til 191600 HSIL Nytt klubbhus. Husk å merke betalingen med navnet som skal på steinen.