Friplassen kan være et godt alternativ til et stort friidrettsanlegg på steder hvor man ønsker å støtte opp med et rekrutteringsanlegg til en nærliggende «stor stadion».

Det lille anlegget, som kalles friplassen, innbyr til allsidighet og utvikling av viktige basisferdigheter hos barn og unge. Friplassen skal være et tilbud til alle, ikke bare de som er interessert i idrett. Friidrett er den mest allsidige idretten med øvelser som stiller krav til spenst, styrke, hurtighet og kondisjon – på alle nivåer fra de som har evner og lyst til å drive idrett til de som «slenger med» på det som er «kult». Friplassen er først og fremst tenkt brukt ved skoler hvor den kan benyttes både i skoletiden og fritiden. Hele plassen er dekket av kunstdekke og er tilrettelagt også for andre idrettsaktiviteter som basketball, volleyball, turn, bandy og fotball. Friplassens store fordel er at den er liten og intim. Den dekker snaut 3 dekar og er et ypperlig utgangspunkt for et godt sosialt miljø.

Ta deg en tur alene, eller sammen med andre for å teste det ut da vel!