Generell informasjon:

  • Vi søker 1. juni hvert år om å låne gymsalene til de lokale skolene, vi får svar på søknaden ila juli/ tidlig august.
  • Våre idretter må gjennom sine gruppestyrer be om tid innen 1. mai for kommende skoleår. 
  • De idrettene som får tildelt tid, får starte treningen første uka i september og kan holde på til skoleårets slutt.
  • Det hender gymsalene er stengt fordi skolen har egne arrangementer, da får leder for aktiviteten beskjed i forkant.
  • For 2021/2022 har vi fått tildelt tider på Høybråten skole, Haugen skole, Granstangen skole og Stasjonsfjellet skole.

Regler for bruk av gymsalene

  1. Husk at vi er gjester - Vi er heldige som får lov å låne gymsalen gratis!
  2. Rydd opp etter dere - Alt søppel skal i søppelkassen, alt utstyr skal ryddes på plass.
  3. Ta vare på eget og andres utstyr - legg lånt utstyr tilbake på plass, lås inn eget utstyr i kassene, si fra om ødelagt utstyr.
  4. Hold dere til de treningstidene dere har fått - ikke forstyrr de før dere, ikke ta av tiden til de etter dere.

Kontaktinformasjon - tilsynsvakter:

Skole Navn Telefon
Granstangen Imer 400 11 309
Stasjonsfjellet Mursal Hassan Habarwaa 912 87 475
Haugen Børge Arntzen 957 51 476
Høybråten (man/ons) Robert 911 28 527
Høybråten (tirs/tors) Benjamin 994 91 300

(mer informasjon kommer)

Treningstider

I oversikten under finner du oversikt over treningstider i gymsalene skoleåret 2021/2022