Hovedstyret i Høybråten og Stovner IL består av minst 1 leder, 1 nestleder og 3 hovedstyremedlemmer. Disse velges for 2 år ad gangen, og valgene organiseres slik at 1, henholdsvis 2, medlemmer er på valg hvert år.

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Jon Espen Schmidt Send e-post 982 49 014
Nestleder Gro Annette Jacobsen Send e-post 900 92 706
Styremedlem Jan Asker Send e-post 906 95 938
Styremedlem Christian Armando Finnbakk Send e-post 996 92 534
Styremedlem Mona Aamodt Send e-post 990 19 291
Styremedlem Einar Andre Korneliussen Send e-post 938 63 319
Vararepresentant Christine Ausen Send e-post 450 33 844
Vararepresentant Andreas Frøysa Send e-post 918 87 059
Ungdomsrepresentant Sarah Lingner Send e-post 948 75 442