Hovedstyret i Høybråten og Stovner IL består av minst 1 leder, 1 nestleder og 3 hovedstyremedlemmer. Disse velges for 2 år ad gangen, og valgene organiseres slik at 1, henholdsvis 2, medlemmer er på valg hvert år.

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleder Jon Espen Schmidt Send e-post 982 49 014
Nestleder Bjørn Jarle Wiger Send e-post 909 15 125
Styremedlem Jan Asker Send e-post 906 95 938
Styremedlem Christian Armando Finnbakk Send e-post 996 92 534
Styremedlem Mona Aamodt Send e-post 990 19 291
Styremedlem Emilie Gudbrandsen Ødegård Send e-post 994 61 745
Vararepresentant Espen Johannessen Send e-post 993 56 857
Vararepresentant Unni Storsveen Send e-post 454 28 396
Ungdomsrepresentant Sarah Lingner Send e-post 948 75 442