Langrennsgruppa i HSIL har gleden av å invitere til Oslo Skifestival!

Oslo Skifestival er ett av rennene i:

 • Møller-Cup (for 15 - 16 åringer i Oslo-, Akershus- og Østfold Skikretser).
 • Superski-Cup (13 - 14 åringer i Oslo Skikrets)

Lørdag 15. januar, første start ca kl. 09.30:

 • Jenter/Gutter 8, 9,10 år: 1,5 km fri teknikk (Sonerenn)
 • Jenter/Gutter 11 og 12 år: 2 km fri teknikk (Kretsrenn)
 • Jenter/Gutter 13 og 14 år: 3 km fri teknikk (Landsrenn)
 • Jenter/Gutter 15 og 16 år: 5 km fri teknikk (Landsrenn)
 • Jaktstart første del, fristil Startrekkefølge lørdag: Individuelt fri teknikk, J8, G8, J9, G9

Startrekkefølge lørdag:

 • Individuelt fri teknikk, J8, G8, J9, G9
 • Individuelt fri teknikk, J10, G10, J11, G11
 • Individuelt fri teknikk, J12, G12
 • Individuelt fri teknikk, J13, G13, J14, G14
 • Individuelt fri teknikk, J15, G15, J16, G16

Første start lørdag kan bli endret avhengig av deltagerantall. Løpsprogram med eksakte tider kommer i uken før arrangementet. Se osloskifestival.no for oppdateringer.

Søndag 16. januar, første start ca kl. 09.30

Skiathlon (fellesstart med skibytte: Klassisk + fristil):

 • M17 5+5 km Start ca kl. 09:30
 • M18, M19-20, Msr 5+5 km Start ca kl. 10.15
 • K17, K18, K19-20, Ksr 3+3 km Start ca kl. 11:00

Startrekkefølgen i Skiathlon blir rangert etter FIS punkter, unntatt K17/M17, som blir trukket tilfeldig grunnet begrenset FIS grunnlag. Etteranmeldte blir «seedet» bakerst.

Stafett klassisk (klubblag):

 • Mix jenter/gutter 8-9-10 år 3 x 2 km Start ca kl. 11:45
 • Mix jenter/gutter 11-12 år 3 x 2 km Start ca kl. 12:30
 • Jenter 13-14 år 3 x 3 km Start ca kl. 13:00
 • Gutter 13-14 år 3 x 3 km Start ca kl. 13:30

Jaktstart andre del (klassisk):

 • Jenter 15 år 5 km: Start ca kl. 14:15
 • Gutter 15 år 5 km: Start ca kl. 14:45
 • Jenter 16 år 5 km: Start ca kl. 15:15
 • Gutter 16 år 5 km: Start ca kl. 15:45

Startrekkefølge jaktstart alle klasser:

De 30 beste fra lørdagens fri teknikk har jaktstart søndag. 31.plass og utover starter samtidig (fellesstart). Det er mulig å melde seg på bare søndagens renn, og man starter da i fellesstarten sammen med 31. plass og dårligere plassert fra lørdagens renn.

*Starttidspunkter søndag kan bli endret avhengig av deltagerantall. Se osloskifestival.no for oppdateringer.

Påmeldinger:

Påmelding via minIdrett.no. Påmeldingsfrist er søndag 9. januar.

Merk at det er opprettet 3 arrangementer i minidrett (NSF terminliste):

 1. Individuelt fristil lørdag 8 – 16 år + jaktstart klassisk 15 -16 år søndag
 2. Stafetter klassisk søndag 8 – 14 år
 3. Skiathlon (skibytte) jr/sr

Påmelding stafett søndag via www.sportsadmin.no Påmeldingsfrist for antall stafettlag er søndag 9. januar. Registrer lag 1 med tre blanke løpere, lag 2 med tre blanke løpere etc. mens lagoppstillingen, altså hvem som skal gå de forskjellige etappene gjøres senest fredag 14. januar kl.18.00.

Etteranmeldinger:

Avhengig av påmeldingsantallet innenfor påmeldingsfristens utløp vil vi åpne for etteranmeldinger. Det vil kreves dobbel startkontingent både individuelt og for stafett fra klassene 13 år og oppover.

N.B: De som skal melde på stafettlag må ha rollen som «påmeldingsansvarlig» i Sportsadmin. Vennligst finn frem til din klubbs «påmeldingsansvarlig» før påmelding.

Startkontingent:

 • 8 - 16 år: kr. 130,-
 • Junior: kr. 150,-
 • Senior: kr. 170,-
 • Stafett pr. lag, 8-14 år:  kr. 390,-

Faktura sendes ut til alle klubber i etterkant. Faktura beregnes etter antall påmeldte i klubbene. Ansvarlig person med adresse og telefonnummer må oppgis ved henting av startnummer. Online betaling via MinIdrett vil ikke bli benyttet.

Viktig info om bruk av brikker:

Klassene 11 år og eldre skal bruke egne brikker. Brikkenummer må oppgis i påmeldingen. De som eventuelt ikke har egne brikker kan leie i sekretariatet for:

 • kr. 50,- pr renndag for 11-16 år
 • Kr. 100,- pr renndag for junior/senior

Løpere som må leie brikker, lar feltet for brikkenummer være blankt ved påmelding. Vi oppfordrer til å kontakte sekretariatet umiddelbart etter ankomst stadion for evt. brikkeleie. 

Merk at til og med 10 års klassen skal bruke brikke fra arrangør. Brikken er festet i startnummeret, og  kr 25,- vil bli fakturert for brikkeleie.

I søndagens stafetter besørger arrangør brikker på alle 3 etappene. I tillegg til ordinær startkontingent vil det bli belastet for brikke leie kr. 25,- x 3 pr. stafettlag.

Premiering (etter antall startende):

Lørdag:

 • Klassene 8 til 14 år: 100 % premiering
 • Klassene 15 - 16 år: 50 % premiering

Søndag:

 • Klassene 8 til 14 år: 100 % premiering
 • Klassene 15 - 16 år: 50 % premiering
 • Klassene Jr./ Sr: 33 % premiering

Klassene 10 år og yngre rangeres ikke. Ikke-rangerte resultatlister med tider blir hengt opp på stadion.

Tider vil ikke bli offentliggjort på osloskifestival.no eller i andre media. Dette er iht NSF’s Barne- idrettsbestemmelser.

Parkering:

Etter anviste plasser. Kr. 100,- kan vippses til HSIL Langrenn #82561 før eller ved ankomst. 

Vandrepokaler:

Klassene fra 13 - 16 år:

 • 25 poeng for 1. plass
 • 20 poeng for 2. plass
 • 16 poeng for 3. plass
 • 14 poeng for 4. plass
 • 13 poeng for 5. plass
 • ...osv. ned til 1 poeng for 17. plass.

Poeng samles fra 13 til 16 år og kan bli maksimalt 100 poeng.

NB: For 13-14 er det kun resultatene lørdag som gir poeng. For 15-16 er det resultatet søndag som gir poeng.

Smøreboder:

 • Smørebod kan leies for kr. 2.500,- pr stk for hele helgen (fredag-søndag)

Temperatur – avlysning av renn:

Rennet avlyses hvis temperaturen er lavere enn:

 • Minus 15°C for klassene 16 år og yngre
 • Minus 18°C for junior og senior (minus 15°C ved distanser > 15 km)

*Iht NSF’s rennreglement §214.2.4.2 forbeholder vi oss retten til å beholde 100% av startkontingenten ved avlysning på renndagen (forstås også med kvelden og natten før), pga av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen «force majeure».

*Iht §214.2.4 forbeholder vi oss retten til å beholde inntil 50% av startkontingenten ved avlysning av renn før renndagen til dekning av utgifter.

 

Velkommen til Oslo Skifestival!

Med sportslig hilsen

Jarle Haugland

Rennleder

Epost: langrenn@hsil.no

Mob: 916 97572

osloskifestival.no