Pris:

  • Kjøkken/peisestuer ca 50 personer - kr. 3.000,-
  • Barnehager/Skoler dagtid - kr. 800,-

Verdt å merke seg:

  • Ved leie av Liastua er det ikke adgang til overnatting.
  • Det er meget begrenset adgang til å kjøre på skogsbilveien.

For leie ta kontakt med Gunnar lauritsen, tlf: 905 44 294