Liabratten er en del av prosjektet «Økt trivsel i Gjelleråsmarka», som seniorgutta i Høybråten og Stovner Idrettslag har jobbet med i flere år.

Sommeren 2018 forvandlet fire nepalske stibyggere den gamle hoppbakken i Gjelleråsmarka til en solid, steinlagt sti. Arbeidet med steintrappen i Gjelleråsmarka startet onsdag 1. august, trappen stod ferdig fredag 7. september 2018.

Trappen består av hele 270 tonn stein, er 250 meter lang fra bunn til topp og tar deg 70 meter opp i høyden via de 333 trappetrinnene. 

 

Liabratten er konstruert av fire nepalere, i samarbeid med seniorgutta i Høybråten og Stovner Idrettslag.
Prosjektet har vært et samarbeid med Geirr Vetti, fjellbonde og snekkermester fra Vestlandet. Vetti har de siste 10 årene engasjert nepalere fra et bestemt område i Nepal til å bygge stier og infrastruktur i fjellområdene i Norge. Nepalerne som bygget Liabratten har steinbearbeiding som profesjon og når de ikke er i Norge bygger de skoler, kirker og andre steinbygninger i sitt lokalsamfunn!

Sherpastien er bygd på Norges Vels eiendom fra Liastua. Trappen går opp Liabratten til den nyoppsatte gapahuken Gubbero,  med en av de flotteste utsiktene over Groruddalen.

Målet med sherpatrappa var å forvandle en gammel hoppbakke til et attraktivt aktivitetsområde og samlingspunkt for alle aldersgrupper.
Prosjektet har vært med på å knytte vennskapsbånd på tvers av kulturer, samt bidratt til økonomisk til å bygge opp deler av landet Nepal. Store deler av kostnadene i prosjektet er en direkte gave til det nepalske folket. Dette skal de  bruke til utdanning og helsestell for befolkningen lokalt. Liabratten er sammen med Liastua blitt et enda viktigere møtested for de som bor i Groruddalen og nærliggende områder.

Hundrevis av mennesker bruker trappa ukentlig og det meldes om kø i trappa på søndager. Da er også Liastua åpen for servering, så det er absolutt å anbefale å ta turen! At omsetningen på kaffe og vafler minst har doblet seg er også hyggelig! Da dette gir seniorgutta mer ressurser til å legge til rette for gode tiltak til lokalbefolkningen.

I ukedagene er området og trappa fylt med barnehager og skoler.