Vedlagt finner du sportslig plan utarbeidet av Norges skiforbund.