Tittel Navn E-post Telefon
Gruppeleder Mona Kristiansen Send e-post  
Nestleder      
Sportslig leder Christian Svensson Send e-post  
Kasserer Ausra Pavoliene Send e-post  
Styremedlem Jon Lille-Schulstaf    
Styremedlem Anne Mette Halle Send e-post