1. Møt opp til renn og trening når du har mulighet.
 2. Del gjerne kjøring med andre i klubben.
 3. Gi oppmuntring til alle utøvere - viktig å se alle som er i bakken
 4. Oppmuntre i medgang og motgang - de viktigste støttespillerne er dere. Hjelp utøveren til å ha beina trygt plassert på jorda
 5. Respekter avgjørelser tatt under rennet - er det noe som ikke er som det skal, ta det opp med oppmann/leder i teamet/klubben som kan ta det med rennledelsen
 6. Ikke klag på dommere/lengdemålere - respekter avgjørelsene. Det er lov å være uenig, men ta det opp etter rennet uten at utøveren er involvert
 7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
 8. Respekter trenerens avgjørelser/tilbakemeldinger - ikke overprøv tekniske tilbakemeldinger gitt av trener
 9. Sørg for riktig og fornuftlig utstyr - ikke overdriv! Det er bedre at skiene er for korte enn for lange!
 10. Vis respekt for arbeidet klubben/teamet gjør - delta på foreldremøter, hjelp til med prepareringer, ta gjerne verv. Jo flere frivillige, jo mindre jobb på hver
 11. Tenk på at det er ditt barn som er utøver - ikke du
 12. Vis respekt for andre - ikke røyk i arenaen
 13. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier
 14. Ta gjerne kurs for å lære med om skisporten, det blir morsommere og mer interessant på den måten
 15. Gi utøveren mer ansvar - det er viktig at utøverene blir selvstendige. De må kunne ta vare på utstyret sitt og lære seg å preppe ski.