Høybråten og Stovner IL fotball oppretter fotballag det året man starter på skolen.
Den første tiden er det kun treninger som tilbys. Vi legger vekt på aktivitet, lek og trivsel.

Vi prioriterer spillere som tilhører vårt nærområde. 
Øvrige blir bedt om å søke til klubber i sitt nærområde.

Lagene i HSIL fotball er klubbstyrt, men foreldredrevet. 
Vi skal sammen skape ett godt miljø hvor både spillere, trenere og foreldre drar i
samme retning for å gjøre sitt for at alle skal trives.

Barnefotballansvarlig er med på de første øktene sammen med det nye støtteapparatet.

Dette for at alle nye spillere og foresatte blir tatt i mot på en trygg og god måte.
Når hele støtteapparatet er på plass arrangeres det et eget møte om veien videre.
Vi oppfordrer også støtteapparatet til å delta på barnefotballkveld og andre relevante kurs.

Det forventes at foreldre engasjerer seg når barnet er meldt inn klubben. Hvert lag trenger mange foreldre i støtteapparatet som trenere og lagledere etc. Uten foreldrenes engasjement blir det ingen aktivitet.
Man må også regne med å stille opp på ulike dugnader i regi av klubb eller laget. 

Oppstartshalvåret er kostnadsfritt.
Klubben har ikke banekapasitet til å etablere lag for yngre årsklasser enn førsteårs skolebarn.

 

  • 6-7 år:                  3er fotball
  • 8-10 år:                5er fotball
  • 11-12 år:              7er fotball
  • 13 år:                   9er fotball
  • 14 år og oppover: 11er fotball

Utstyr i forbindelse med oppstart tildeles alle lag ihht. til antall spillere (baller, kjegler, vester, 1.hjelpsutstyr).

Informasjon om oppstartsmøte legges ut på hjemmesiden og andre SOME kanaler i vårt område.
Les mer her om innmelding og priser