Høybråten og Stovner IL fotball oppretter fotballag det året man starter på skolen. Oppstartsmøte skjer i forbindelse med den årlige internturneringen som er siste helgen i august hvert år. Informasjon om dette skjer via våre nettsider, samt ranselpost til våre nærliggende skoler i bydelen. Deretter arrangerer vi ett oppstartsmøte som er åpent for alle interesserte med barn i 1. klasse. Der rekrutteres støtteapparat til det nye laget. Det opprettes grupper på inntil 50 spillere på guttesiden og fritt antall på jentesiden. Vi prioriterer spillere som tilhører vårt område. Øvrige gutter og jenter blir bedt om å søke til klubber i sitt nærområde.


Oppstartsansvarlig deltar på de tre første øktene sammen med det nye støtteapparatet.
Dette for at alle nye spillere og foresatte blir tatt i mot på en trygg og god måte.
Når støtteapparatet er på plass arrangeres det et eget møte om veien videre.
På oppstartsmøte sørger klubben for at gruppen blir inndelt i lag som får samme rammer som sikrer et likeverdig tilbud. Vi oppfordrer også støtteapparatet til å delta på barnefotballkveld i september.
Fotballen er klubbstyrt, men er i hovedsak foreldredrevet.

Oppstartshalvåret er kostnadsfritt.
Klubben har ikke banekapasitet til å etablere lag for yngre
årsklasser enn førsteårs skolebarn.

  • Fra oppstart - 10 år: 5’er fotball.
  • 11 til 12 år: 7’er fotball.
  • 13 år: 9’er fotball.
  • 14 år og oppover: 11er fotball. 

Utstyr i forbindelse med oppstart tildeles alle lag ihht. til antall spillere (baller, kjegler, vester, 1.hjelpsutstyr).