Vi inviterer til informasjonsmøte for barn født 2016
Mandag 25. april 2022 kl. 18:00.

Møt opp ved klubbhustomta ved banen.

Høybråten og Stovner IL fotball oppretter fotballag det året man starter på skolen.
Den første tiden er det kun treninger som tilbys.

Vi legger vekt på aktivitet, lek og trivsel.
Vi prioriterer spillere som tilhører vårt nærområde. Øvrige gutter og jenter blir bedt om å søke til klubber i sitt nærområde. Lagene i HSIL fotball er klubbstyrt, men foreldredrevet. 

Vi skal sammen skape ett godt miljø hvor både spillere, trenere og foreldre drar i
samme retning for å gjøre sitt for at alle skal trives. Barnefotballansvarlig er med på de første øktene sammen med det nye støtteapparatet.

Dette for at alle nye spillere og foresatte blir tatt i mot på en trygg og god måte.
Når hele støtteapparatet er på plass arrangeres det et eget møte om veien videre.
Vi oppfordrer også støtteapparatet til å delta på barnefotballkveld og andre relevante kurs.

Det forventes at foreldre engasjerer seg når barnet er meldt inn klubben. Hvert lag trenger mange foreldre i støtteapparatet som trenere og lagledere etc. Uten foreldrenes engasjement blir det ingen aktivitet.

Oppstartshalvåret er kostnadsfritt.
Klubben har ikke banekapasitet til å etablere lag for yngre
årsklasser enn førsteårs skolebarn.

  • 6-7 år: 3'er fotball
  • 8-10 år: 5'er fotball
  • 11-12 år: 7'er fotball
  • 13 år: 9'er fotball
  • 14 år og oppover: 11'er fotball

Utstyr i forbindelse med oppstart tildeles alle lag ihht. til antall spillere (baller, kjegler, vester, 1.hjelpsutstyr).

Les mer her om priser og innmelding.