Vår visjon er "mer enn fotball”. Det betyr at klubben skal tilby og legge til rette for at alle i vårt nærområde som vil spille fotball skal få et best mulig tilbud tilpasset ønsker, ambisjoner og potensial.

Våre 3 verdier ligger til grunn for all aktivitet på og utenfor banen:

  • Klubben er sjef: Alle klubbens lag og medlemmer følger retningslinjene som klubben bestemmer. Det betyr også at klubben med de ulike rollene som bla. trenerkoordinator og/eller trenerutvikler skal følge opp og bistå lagene.
  • Engasjement: All aktivitet i klubben er langt på vei drevet av frivillighet, og foreldrene er den største og viktigste bidragsyteren. Det at alle i støtteapparatet vet hva som forventes ved å være med rundt et lag, og hva som kan forventes av klubben sentralt er avgjørende for god fotballaktivitet.
  • Fair Play: Alle er like mye verdt! Ved å respektere alle innenfor fotballfamilien sørger vi for trivsel og trygge rammer, noe som er avgjørende både for utvikling av fotballspillere og mennesket ellers i samfunnet