1. Innledning

Denne strategiplanen skal være et styrende dokument for den aktiviteten HSIL Håndball tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere og foreldre. Strategiplanen skal være førende for hvordan driften av klubben skal utøves av styret og klubbens utvalg. Strategiplanen evalueres og revideres hvert tredje år og besluttes av årsmøtet. Hyppigere revisjon kan forekomme ved behov.

2. Visjon

Regionens beste barne- og ungdomsklubb, der vi beholder flest mulig, lengst mulig!

HSIL har følgende visjon som er retningsgivende for all aktivitet, enten det er sportslig eller administrativt.

HSIL - mer enn idrett

En visjon er en ledestjerne som idrettslaget skal strekke seg etter. Visjonen skal gjelde for hele idrettslaget. For HSIL betyr visjonen at:

  • Idretten skal være i fokus, men vi, som idrettslag skal tilby mye mer enn selve idrettsaktiviteten. Klubben skal være samlende for lokalmiljøet, og det skal være naturlig å melde seg inn i klubben selv om man ikke driver aktiv idrett. Vi skal være en arena for utvikling både sportslig, sosialt og medmenneskelig. Våre medlemmer skal være stolte av klubben sin!

3. Virksomhetsidé

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

HSIL skal skape sunn aktivitet og idrettsglede for barn, unge og voksne i alle aldre. Vi skal være en trygg sosial arena for alle som deltar i våre aktiviteter der alle skal kunne delta etter sine forutsetninger og mål, i tråd med klubbens grunnverdier.

For HSIL betyr det:

Virksomhetside synliggjør at vi er et fleridrettslag som skaper godt miljø for idrettsutøvere på alle nivåer. Med det menes at vi skal tilrettelegge både for de som kun ønsker å mosjonere, og de som ønsker å satse. Felles for all aktivitet er at den enkelte får muligheter til å trene og utvikle seg selv og egen helse på sitt nivå.

All aktivitet skal skje med fundament i klubbens grunnverdier, og etter en plan som tar utgangspunkt i de retningslinjer som finnes i idretten. F.eks. barneidrettsbestemmelsene, trenerstiger, trenerløypa osv. Gjennom et godt miljø og målrettet arbeid, vil både den aktive og støtteapparatet med frivillige, trenere og ledere bidra til sosial vekst.