Norges Håndballforbund har verdiene: Innsatsvilje, Begeistring, Respekt og Fair play. Nettopp Fair play har betydning for alle som deltar og følger håndballsporten. Sørg for at de som er rundt deg kjenner til disse og oppfordre alle til å etterleve Fair Play! 

  1. Gi oppmuntring til aller spillerne under kamp og trening
  2. Støtt dommern – ikke kritiser dommeravgjørelser
  3. Respekter lagleders bruk av spillere
  4. Gi oppmuntring både i medgang og motgang – IKKE gi kritikk
  5. Hjelp barna å tåle både seier og tap
  6. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
  7. Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det
  8. Husk at det er barnet som spiller håndball – IKKE du