Skal du være hallvakt på Idrettens Hus Nordbyen? På denne siden finner du all informasjonen du trenger for å løse oppgaven på best mulig måte. 

Det er Oslo kommune som eier flerbrukshallen. Høybråten og Stovner driftselskap har en avtale med kommunen. Det betyr at vi skal tilrettelegge for aktivitet og at vi har ansvar for tilsyn med anlegget. For dette får HSIL turn og håndball et driftstilskudd, samt enerett til å drive kiosk. Driftstilskuddene utgjør deler av inntektene til turn og håndball. Det betyr at når du sitter frivillig vakt så bidrar du i stor grad til aktiviteten i HSIL turn og håndball, og til at det fortsatt kan være billig å være med og drive med idrett. I løpet av et år er det mange ulike frivillige vakter i flerbrukshallen. Tusen takk for ditt bidrag!

 

Hallvaktens overordnede ansvar

 1. Å gjøre det hyggelig for alle å være på Idrettens Hus Nordbyen - Dette er det viktigste for oss! Den kvelden du har vakt er du vårt ansikt utad.
 2. Å passe på at alt er i orden og ser bra ut i alle rom/saler - Dette er vår oppgave i driftsavtalene, at du er tilstede forebygger også hærverk/innbrudd.
 3. Å drive kiosken - Er viktig for det sosiale og for vår økonomi, for helsa til besøkende og for vakta etter deg er det viktig at du holder det rent/ryddig!

Vakta sine oppgaver er beskrevet i sjekklisten, den finner du både lenket under og i kiosken. På sjekklisten krysser du av på oppgavene etterhvert som du har gjort dem og du noterer eventuelle feil/mangler (lyspære som har gått, mål som har gått i stykker, dører som ikke funker, varer som mangler, glass som har knust, osv.) eller gode ideer/innspill, før du signerer på slutten av vakta. Vår driftsleder går gjennom din sjekkliste og sørger for å ta tak i det som må tas tak i. Det er viktig å påpeke at vakta ikke bare har oppgaver i kiosken, men i hele hallen. Det betyr at du som et minimum må ta en skikkelig runde i hele hallen når du kommer på vakt og før du går hjem. Da unngår vi for eksempel at lekkasjer får holde på i lang tid som fort kan bli veldig dyrt før vi oppdager det. For at HSIL skal klare å overholde våre forpliktelser i driftsavtalene og få de driftstilskuddene vi er avhengig av, så er det svært viktig at alle oppgavene i sjekklisten gjøres!

 

Åpningstider:

 • Mandag - fredag kl. 16:00 - 22:30
 • Lørdag kl. 09:00 - 18:00
 • Søndag kl. 10:00 - 20:00

Hallvakten skal møte 15 minutter før hallens åpningstid. 

 
Nøkler:
 • Du skal ha fått brikke til å åpne med. Koden til brikken skal du ha fått fra lagleder/tidligere hallvakt.
 • Nøkkel ligger i nederste nøkkelboks ved inngang til hall. Koden til nøkkelboksen skal du ha fått fra lagleder/tidligere hallvakt/på mail. 
 • Du finner også andre nøkler du kan få bruk for i denne nøkkelboksen. Nøklene er merket med sitt bruksområdet. 
 • Alle nøkler du tar ut, skal også henges tilbake i nøkkelskapet før du forlater hallen

 

Oppgaver:

 1. Være tilgjengelig på vakttelefonen (det jobbes med en løsning)
 2. Holde hallen åpne for brukerne.
 3. Lese brannrutinene og påse at ingenting blokkerer nødutgangene.
 4. Sjekke at alt er i orden og at alt ser bra ut i alle saler og rom.
 5. Melde fra om feil, mangler, hærverk, ting som ikke virker.
 6. Drive kiosken og påse at den (inkludert lageret) er ryddig og rent etter endt vakt.
 7. Sørge for at møterommet er klart til bruk og påse at de blir ryddet etter bruk.
 8. Holde orden på bruken av garderobene og dommergarderobene.
 9. Sjekke at alle toaletter ser ok ut og fylle på med papir og såpe.
 10. Sørge for at uvedkommende ikke oppholder seg i hallen.
 11. Svare på spørsmål fra publikum og brukere. 
 12. Tømme søppelkasser ved endt vakt.
 13. Lukke, låse og skru av lyset etter stengetid.

 

Aktivitet i hallen:

Du finner informasjon om og oversikt over aktiviteten i alle rom/saler i hallen i hallvaktpermen. 

 

Rutiner ved brannalarm - hallvaktens ansvar:

 1. Å varsle - Meld fra til alle i hallen, ring brannvesenet tlf 110.
 2. Å redde - Få alle ut, hjelp brannvesenet med evakueringen.
 3. Å slokke - Prøv å slokke med brannslange eller håndslukkingsapparat.

Viktig: 

 • Rekkefølgen på punktene over må du vurdere selv ut fra situasjonen, det viktigste er å få tilkalt hjelp!
 • Lukk alle dører etter deg, så brann og røyk spres minst mulig.
 • Ha på deg den gule vaktvesten.
 • Møte opp på oppsamlingsplassen som er: På fortau utenfor hovedinngangen.