Skal du være hallvakt på Idrettens Hus Nordbyen? På denne siden finner du informasjon for å løse oppgaven på best mulig måte.  

Det er Oslo kommune som eier flerbrukshallen. Høybråten og Stovner driftselskap har en avtale med kommunen. Det betyr at vi skal tilrettelegge for aktivitet og at vi har ansvar for tilsyn med anlegget. For dette får HSIL turn og håndball et driftstilskudd, samt enerett til å drive kiosk. Driftstilskuddene utgjør deler av inntektene til turn og håndball. Det betyr at når du sitter vakt så bidrar du i stor grad til aktiviteten i HSIL turn og håndball, og til at det fortsatt kan være billig å være med og drive med idrett. I løpet av et år er det mange ulike vakter i flerbrukshallen. Takk for at du bidrar! 

Åpningstidene i hallen 

 • Mandag til torsdag 16:00 - 22:30 
 • Fredag 16:00 – 22.00 
 • Lørdag 09:00 - 18:00 
 • Søndag 10:00 - 20:00 

Hallvakten starter 15 minutter før hallen åpner, og avslutter 15 minutter etter stengetid. Ved arrangementer i helgene starter vakten 45 minutter før åpningstid. Dersom det er arrangementer i hallen, vil du få beskjed i forkant. Ved større arrangementer vil det være en kioskvakt til stede i tillegg til hallvakten. 

Under hallvakten må det benyttes innesko eller joggesko. 

Det ligger sjekklister i hallen som skal fylles ut i løpet av vakten. Det er viktig at du benytter disse slik at du sikrer deg at alle oppgavene du skal gjøre blir ivaretatt. 

HALLVAKTENS OVERORDNEDE ANSVAR 

 1. Å gjøre det hyggelig - Det skal være hyggelig for alle å være på Idrettens Hus. Den kvelden du har vakt er du vårt ansikt utad.
 2. Å holde orden - Hallvakten passer på at alt er i orden og ser bra ut i hele hallen 
 3. Å drive kiosken - Er viktig for det sosiale, og for økonomien til lagene 

Vakta sine oppgaver er beskrevet i sjekklisten, disse finner du vedlagt nederst i dette innlegget og i kiosken. På sjekklisten krysser du av på oppgavene etter hvert som du har gjort dem og du noterer eventuelle feil/mangler eller gode ideer/innspill. Avvik sendes inn digitalt via QR-kode i kiosken.

For at HSIL skal klare å overholde våre forpliktelser i driftsavtalene og få de driftstilskuddene vi er avhengig av, så er det svært viktig at alle oppgavene i sjekklisten gjøres! 

Aktivitet i hallen: 

Du finner informasjon om og oversikt over aktiviteten i alle rom/saler i hallen i hallvaktpermen. Det finnes også informasjon om aktivitet i hallen her: Høybråten og Stovner IL (hsil.no) 

Rutiner ved brannalarm - hallvaktens ansvar: 

 1. Å varsle - Meld fra til alle i hallen, ring brannvesenet tlf 110. 
 2. Å redde - Få alle ut, hjelp brannvesenet med evakueringen. 
 3. Å slokke - Prøv å slokke med brannslange eller håndslukkingsapparat. 

Viktig:  

 • Rekkefølgen på punktene over må du vurdere selv ut fra situasjonen, det viktigste er å få tilkalt hjelp! 
 • Lukk alle dører etter deg, så brann og røyk spres minst mulig. 
 • Ha på deg den gule vaktvesten. 
 • Møte opp på oppsamlingsplassen som er: På fortau utenfor hovedinngangen.

Parkering

For hallvakt:

Vi har to hallvaktplasser på parkeringsplassen på nordsiden av bygget.

For besøkende:

På Edas plasser: Gratis etter klokken 16:00 (IKKE bruk ladeplassene).

På øvrige plasser: Før kl 16.00 15,- pr time., etter kl. 16.00 2 t. gratis, deretter kr 15,- i timen.

 Vedlagte filer 

Hallvaktinstruks

Info om alle aktivitetene som finnes i hallen (HSIL Gymmen, cageball, eksterne leietakere)

Treningstider våren 2022 (samlet for flerbrukshall, turn, håndball)

Sjekklister (hverdag og helg)