Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Her finner du mer informasjon om ordningen:

 1. Norges Idrettsforbund
 2. Politiet.

Hvem må ha politiattest?

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for Høybråten og Stovner IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal framvise politiattest.

I HSIL betyr det:

 • Alle som er ansatt i en eller annen form.
 • Alle trenere og lagledere/ gruppeledere for alle lag/ grupper som har barn under 18 år.
 • Alle som har roller/ ansvar omkring våre prosjekter for mennesker med spesielle behov.

Hvordan skaffer jeg politiattest?

For deg som har fylt 18 år: 

 1. Signer vedlagt skjema om bekreftelsee på formål (bekreftelse på at du jobber/har verv hos oss) 
 2. Logg deg inn på politiet.no for å søke om attest digitalt: 
  • Gå til politiet.no > trykk på "politiattest", deretter på > "politiattst - søk digitalt", så til slutt på > "Søk politiattest eller sjekk status".
 3. I søknadsskjemaet som kommer opp gjør du følgende:
  • Fyll du ut personalia
  • Under "formålet med attsten" velger du "frivillige organisasjoner" i begge nedtrekkslistene. 
  • Under "legg ved bekreftelse på formål", last opp utflyt og signert skjema fra pkt. 1. 
  • Trykk på send. 

For deg som er mellom 15 og 18 år: 

 1. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. 
 2. Søknaden må inneholde: 
  • Søknadsskjema for politiattest (vedlagt) > Du må fylle ut dette og en foresatt må signere.
  • Bekreftelse på formål (vedlagt) > Dette må signeres.
  • Kopi av gyldig legitimasjon for deg. 
 3. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.

Hva skal jeg gjøre med politiattesten?

Når du har fått attesten i posten fra politiet skal du vise dem fram til HSILs ansvarlig for politiattester.
Daglig leder: Kaja Marie Marstrander, epost: dagligleder@hsil.no

Du kan ikke sende attesten på epost, du må vise dem fram fysisk.

Hva gjør HSIL med politiattestene?

Når HSILs ansvarlige for politiattester får se din politiattest, så setter vi deg opp på en liste over tillitsvalgte som har framvist attest.

HSIL har ikke lov til å oppbevare politiattester, så du får attesten i retur så snart du har fremvist den.

Personer som framviser attester med anmerkninger vil ikke kunne ha tillitsverv i HSIL.

Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene.
Epost: politiattest@idrettsforbundet.no Tlf. 800 30 630