Årsmøtet avholdes hvert år i mars måned. Innkallingen publiseres på nettsiden og ellers på våre sosiale medier. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemsavgiften har stemmerett på årsmøtet. Protokollen publiseres også på våre nettsider i etterkant av møtet.

Ekstraordinært årsmøte november 2022

Ekstraordinært årsmøte april 2022

Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2021