For enklere manøvrering på denne siden: Klikk CMD + F og skriv inn søkeord.

Aktivitet:

Du finner følgende verktøy knyttet til aktivitet nederst i innlegget:

  • Foreldreinformasjon
  • Guide til foreldrerekruttering
  • Fotball for funksjonshemmede
  • Inkludering i praksis

Rekruttering

Rekrutteringsansvarlig/Oppstartsansvarlig 

Sportsplan
Se fotballgruppas sportsplan her

Trenerveileder 
Se fotballgruppas trenerinstrukser her

Dommeransvarlig (mer info kommer)

Organisasjon:

Du finner følgende verktøy knyttet til organisasjon nederst i innlegget:

  • Organisasjonskart
  • Klubbhåndbok
  • Vedlegg til klubbhåndboken

Organisasjonskart
Se fotballgruppas interne organisering her
Se organisasjonskart for HSIL sentralt under vedlegg.

Økonomistyring
Informasjon om HSILs økonomistyring finner du i Vedlegg 2 Håndbok for HSIL, økonomiske retningslinjer.

Klubbhåndbok
Se HSILs klubbhåndbok her

FIKS-ansvarlig
Fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem (FIKS) benyttes til å administrere og gjennomføre all fotballaktivitet i NFF-regi. Det betyr blant annet at alle fotballkamper, baner, spillere, dommere, kamprapporter og klubb- og lagroller er registrert i FIKS

Kvalitetsklubbansvarlig 

Kompetanse:

Du finner følgende verktøy knyttet til kompetanse nederst i innlegget:

  • Skoleringskompetanseplan (dokumentet er under arbeid)

Lederkompetanse (mer info kommer)

Trenerkompetanse (mer info kommer)

Samfunns- og verdiarbeid

Du finner gode verktøy knyttet til samfunns- og verdiarbeid på NFFs sider. 

Verdisett (mer info kommer)

Hjemmekamper (mer info kommer)

Retninglinjer barn og ungdom (mer info kommer)

Verdimøte (mer info kommer)

Politiattest

Trygge rammer (mer info kommer)

Skader og forsikring (mer info kommer)

Fair Play-ansvarlig