HSIL Fotball er idrettslagets største enkeltgruppe og i stadig vekst. Gruppen består av cirka 48 lag og 750 spillere i alderen 6 – 70 år. Vi er en breddeklubb som setter bredden og likebehandling av lag i fokus.

Fotballen i HSIL er drevet på frivillighet. HSIL er klubbstyrt men foreldredrevet. Det vil si at alle trenere og lagledere bruker sin fritid på å trene og følge opp lagene. Klubben er helt avhengig av at foreldre stiller opp. Dersom du kan tenke deg et verv på laget for ditt barn, ikke nøl med å ta kontakt.

Medlemskap/påmelding

Registrer deg som medlem *
Før du registrerer seg må du få en bekreftelse av lagleder eller trener på laget før vi kan gi deg en plass på laget. 
Send oss derfor en epost og besvar spørsmålene over. Vi sender eposten til rett årskull/lag som igjen svarer dere om det er plass eller ikke.

Priser kalenderåret 2023:

  • 5er (6-10 år): 2 500,- 
  • 7er (11-12 år): 3 000,- 
  • 9er (13 år): 3 500,-
  • 11er (14 år+): 3 500,- 
  • B/C-lag/Old boys: 2 000,- 
  • Old boys/girls (kun trening): 700,- 
  • Makspris/familiemedlemsskap: 7 000,-

Fotballen har felles dugnad: Alle skal selge sokker fra Bambusa to ganger pr år. Man kan velge å slippe dugnaden, men ta tilkommer en ekstra treningsavgift på kr 1000,-.

*I tillegg kommer årskontingent til Høybråten og Stovner IL.

Forventninger fra klubben:
I HSIL fotball forventes det at alle foreldre engasjerer seg når barnet er meldt inn klubben.
Kan du/dere bidra som trener, lagleder eller annet setter vi pris på om dere melder i fra om dette.
Vi forventer også at alle er med på dugnader som klubben har. Det kan være kioskvakt, dugnad på banen eller salg av feks Bambusa sokker.

Når spiller slutter:
Spillere og foresatte forplikter seg til å gi en skriftlig beskjed dersom det er ønske om å melde seg ut av klubben. Drakten må returneres før man anses som sluttet. Treningsavgift ettergis ikke. Fyll ut skjema, også når dere slutter.

*Dersom et årskull har for mange spillere opprettes det ventelister. Dette vil dere bli informert om.

Ved medlemskap får du:

   

  

 

Hovedkontakt fotball:

Leder: Håvard Braserudhaget: 941 48 693
Barnefotballansvarlig: Steffen Karlsen: 993 01 718

E-post: fotball@hsil.no