En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle.

Kjennetegn ved en nabolagsklubb:

  • Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten
  • Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet
  • De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver

Idrettslagets oppgaver gjennom programmet

Idrettslag som deltar i programmet forplikter seg til å jobbe med fem områder. Som nabolagsklubb blir man med i et utdanningsløp som vil gi kompetanseløft. Oslo idrettskrets vil gjennom programmet vektlegge samarbeidsarenaer på tvers av idrettslag. Nabolagsklubbene mottar økonomisk støtte til gjennomføring av de gjeldende innsatsområdene. Du kan klikke på de enkelte innsatsområdene nedenfor og lese mer om hva de innebærer. 

Inkludering      Kompetanse      Frivillighet og dugnad      Ungdomssatsing

Mer informasjon om konseptet finner du her.