Liastua kan leies til private og offentlige arrangement. Liastua har to brukbare kjøkken og gode sanitærforhold. Det er plass til ca 100 (60 + 40) personer i de to peisestuene.

Priser:

  • Leie av kjøkken/peisestuer kr 3.000
  • Barnehager/Skoler dagtid kr 800

Det er ikke adgang til overnatting og meget begrenset adgang til å kjøre på skogsbilveien.

For leie ta kontakt med Gunnar Lauritsen

Tlf: 905 44 294

Epost: gunnar.lauritsen@gmail.com