Pilegrimsleden er et fellesnavn på flere turveier i Norge som fører fra forskjellige deler av landet til Trondheim og enkelte andre steder som ifølge katolsk tradisjon er hellige. Pilegrimsledene i Norge er turveger basert på tradisjonen med å dra på pilegrimsvandring som oppstod etter Olav den helliges død i 1030, og fortsatte utover middelalderen. Ledene bindes i dag sammen av natur– og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavsarven og er i dag en del av de Europeiske kulturveier. I 2021 finnes det 9 pilegrimsleder i Norge (Fra wikipedia). En av disse pilgrimsledene går gjennom Gjelleråsmarka og er beskrevet på ut.no.