Det er laget en ca 300 meter lang natursti rundt Liastua, beregnet på barnehagebarn, skolebarn og alle små naturinteresserte. Gjennom 8 poster kan de små få prøve seg på alt fra spørsmål og trær, sanger og dyr til praktiske oppgaver. Det er laget et opplegg med ringpermer med oppgaver, permene er delt ut til barnehager og skoler i nærheten. Liastuaområdet brukes av flere hundre barn hver uke.