Seniorgutta har satt opp omtrent 20 bord med plass til opp i mot 120 personer ved Liastua. Her er det også satt opp 2 store stålgriller og lagt til rette med flere bålplasser. Det er også satt opp to store kasser for kassering av engangsgriller. Bruk disse og bruk fornuft når du griller. Det er også satt opp søppelbøtter som alle vil at du skal bruke. Du kan også ta med egen søppel hjem.

Foto: Hans-Petter Fjeld