På baksiden av Liastua er det laget en boccia-/pentanquebane. Kuler ligger i en postkasse som henger på hytteveggen. En jernrive er også tilgjengelig der. Stell pent med banen og utstyret.

Regler boccia:

Boccia kan spilles individuelt eller med lag på 2 eller 3 spillere.

Målet er å kaste kuler (egentlig av lær), og komme nærmest mulig en liten målball, som gjerne kalles «grisen» (eng: Jack). Konkurrentene har hver sin farge på kulene; rød eller blå. Hvem som skal kaste først avgjøres ved å kaste mynt og kron.

«Grisen» kastes først, deretter kaster lagene sine baller etter tur. Ballen kan kastes eller skyves med foten, og dersom en utøver er spesielt handicappet kan han benytte en bocciarenne. Dersom utøveren trenger en assistent for å bruke bocciarennen, skal denne assistenten stå med ryggen mot banen, slik at denne ikke kan hjelpe utøveren.

Etter hver runde telles poengene opp, og vinneren gis ett poeng per ball som er nærmere «grisen» enn motstanderens nærmeste ball (likt curling). Laget eller spilleren som har flest poeng sammenlagt etter alle rundene, vinner kampen.

I individuelle konkurranser skal det spilles 4 runder og 6 baller per spiller per runde. I parspill skal det spilles 4 runder og 6 baller per par per runde (3 per spiller). I lagspill skal det spilles 6 runder og 6 baller per lag per runde (2 per spiller).

Les mer om Boccia her

Relger pentanque:

Petanque er et kulespill som spilles med stålkuler på et underlag av grus. Målet for spillet er å komme nærmest en liten kule av tre, denne har mange navn, men kalles i Norge hovedsakelig for "grisen".

Når alle kuler i en omgang er kastet, får det laget som har kulen nærmest grisen poeng, og laget får et antall poeng lik hvor mange kuler de har nærmere grisen enn motstandernes beste kule. En omgang kan også ende uavgjort, for eksempel hvis det ikke er mulig å avgjøre hvilket lag som har kule nærmest grisen, det utdeles da ingen poeng i en slik omgang. En kamp vinnes av det laget som oppnår 13 poeng først, og det spilles så mange omganger som er nødvendig for dette.

Petanque kan spilles som trippel, dobbel eller singel. I trippel og dobbel har hvert lag 6 kuler, og kan altså i en omgang oppnå maksimalt 6 poeng. Hver spiller på laget skal kaste like mange kuler i en omgang. I singel har hver spiller 3 kuler.

En kamp begynner med loddtrekning, og det laget som vinner denne skal kaste første kule i den første omgangen. Først tegner man en ring med diameter <= 50 cm, og alle kuler i omgangen skal kastes fra denne ringen. Man kaster så grisen, og denne skal ligge mellom 6 og 10 meter fra ringens ytterkant. Deretter kastes første kule, og mostanderlaget kaster sin første kule.

Det laget som har sin kule lengst bort fra grisen, skal nå fortsette å kaste inntil de har en kule nærmere grisen enn motstanderne (ta poenget) eller ikke har flere kuler igjen. Å ta poenget kan gjøres på 3 måter : 1) legge en kule nærmere grisen, 2) skyte bort motstandernes kule eller 3) med sin kule flytte grisen bort fra motstandernes kule. Når bare det ene laget har kuler igjen, kan de fortsette å spille for å få poeng evt. få flere poeng, eller de kan avstå fra å kaste hvis de ikke trenger flere poeng (har 13) eller er redd for å endre situasjonen (flytte på kuler) slik at motstanderne får poeng.

Neste omgang starter ved at det laget som fikk poeng i forrige omgang tegner en ring rundt grisen der den ligger, og som i første omgang skal alle kuler i den nye omgangen kastes fra denne ringen.

Les mer om pentanque her!