Det er laget en nedlastbar brosjyre Velkommen til håndballklubben, som pr i dag finnes på følgende språk: Norsk, arabisk, engelsk, persisk, polsk, somalisk og tyrkisk.
Brosjyren er ment brukt i direkte kommunikasjon med foreldre og famille til spillerne. Velkommen til håndballklubben-brosjyren inneholder blant annet informasjon om hvordan den lokale klubben er organisert.
Videre gir den også kort informasjon om temaer som kontingent/treningsavgift, dugnad og foreldreinvolvering.
NHF har også laget en brosjyre som heter: Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene.

Brosjyrene er utviklet med støtte fra IMDI og gir informasjon og tips til klubber og andre som ønsker å arbeide aktivt for å øke antallet barn og unge med minoritetsbakgrunn i håndballen.

Se under for de ulike brosjyrene (klikk på bildet for å laste ned):

 

Somalisk