Om du trenger å komme i kontakt med arrangementkomiteen:

Rennkorridinator
June Rasch-Olsen: 916 19 810
E-post: langrenn@hsil.no