Det er Seniorgutta i HSIL som drifter Liastua og området rundt på frivillig basis. Seniorgutta er en del av Høybråten og Stovner idrettslag (HSIL).

Seniorguttas og Liastuas historie er tett vevd sammen. 

Seniorgutta i HSIL har til enhver tid prosjekter på gang. Noen er kortvarige og enkle, andre er langvarige, kostbare og kompliserte. Seniorgutta deltar med frivillig og gratis dugnadsinnsats. Du kan lese mer om de enkelte prosjektene og aktivitetsmulighetene her.

Her er oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter:

 • 1936 Liastua ferdig bygget mars (Oldermannsligaen)
 • 1941 Badstue, dusj og garderobe (Oldermannsligaen)
 • 1950, 27. november Nytt navn Seniorgutta
 • 1953, 11.januar  Hytta brant ned
 • 1953, 22.november Ny hytte sto ferdig og fikk navnet Liastua
 • 1991 Utvidelse av Liastua med bygging av nystua
 • 1995 Innendørs toalett anlegg med nedgravde tanker ute
 • 2006 Kjerringfred bygget av Knokkelgutta og Seniorgutta 
 • 2008 Planering og nylagt grus på hele området rundt Liastua.
 • 2009 Nytt tak med torv og kobberbeslåtte piper og renner.
 • 2010 Ny kjøkkeninnredning rehablitering av serveringsdisk og instalering av oppvask storkjøkken.
 • 2011 Vann og avløp tilknyttet offentlig nett med kjerneboring gjennom åsen.
 • 2012 Etablering av handikaptoalett ved vaktmesterbolig. To nye toaletter i midtgangen.
 • 2013 Nytt utvendig inngangsparti med varmekabler, lys og fliser samt oppretting av rekkeverk.
 • 2014 7 håndlaftede sittebenker med bord satt langs lysløypa
 • 2016 Klopper i marka
 • 2016 Gubbero
 • 2018 Liabratten
 • 2019 Aktivitetsparken
 • 2019 Nytt aktivitetshus/bod
 • 2020 Nytt handikaptoalett med inngang nede ved dusj og garderobeanlegg.
 • 2020 Aktivitetskart (3000 stk)
 • 2020/21 Grillplass / nye bord (opptil 120 mennesker ute)
 • 2021 Liahuken

Dette er prosjekter som er planlagt eller til vurdering:

 • Forlengelse av lysløypa over riksvei 4 til Lillomarka
 • Scene i bunn av Liabratten
 • Rehabilitere Liastua
 • Bedre skilting ved inngangen til marka

 

Ønsker du kontakt med Seniorgutta?

Ring Ronny Steen-Olsen på 907 56 062 eller epost ronny333@online.no