De fleste ordinære seriene, dvs. fra J/G12 til veteran, er klare i TA. Kampoppsettet er tilgjengelig i appen Min Bandy og her på nettsiden. Det er mulighet for endring i de ulike seriene, da det råder stor usikkerhet mange steder av naturlige årsaker. 

Det er viktig at alle lag ligger i TA med korrekte trenere og lagledere, slik at aktuell informasjon når ut til de det gjelder!

 

Kampoppsettet finner du under vedlegg.